WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMIESZCZANIA RECENZJI PRODUKTÓW

Czy każdy może napisać recenzję naszych produktów?

Nie, recenzję mogą napisać tylko osoby, które zakupiły nasz produkt. Gdy nabędziesz nasz produkt, otrzymasz wiadomość e-mail z zaproszeniem do napisania recenzji. Recenzje mają opisywać wrażenia i doświadczenia klientek(-ów) związane z zakupionym produktem, aby pomóc innym klient(k)om w podjęciu decyzji o zakupie.

Czy mogę zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail zapraszających do napisania recenzji?

Tak, możesz w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail zapraszających do napisania recenzji. Wystarczy, że klikniesz link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się u dołu e-maila z zaproszeniem. Z naszej bazy danych zostanie wyrejestrowany tylko ten adres e-mail, na który otrzymałaś(-eś) wiadomości zapraszające do napisania recenzji.

Jak działa system recenzji produktów?

Gdy klient(ka) dokonuje zakupu, w ciągu kilku dni od potwierdzenia zamówienia otrzymuje prośbę o napisanie recenzji zakupionych produktów. Zostaniesz przekierowana(-y) do formularza, za pomocą którego możesz zrecenzować jeden lub większą liczbę otrzymanych produktów. W formularzu można wpisać ogólną recenzję, ocenę poszczególnych cech produktu i informację o sobie.

Po jakim czasie recenzja pojawi się na stronie internetowej?

Recenzje nigdy nie są publikowane natychmiast. Ich pochodzenie i treść musi najpierw przejść automatyczną lub ręczną weryfikację. Kontrolę tę przeprowadzamy sami lub zlecamy to osobom trzecim. Zazwyczaj recenzja zostanie zamieszczona na stronie internetowej w ciągu jednego dnia. Data podana w recenzji jest datą jej napisania.

Przesyłając recenzję do Hunkemöller, oświadczasz, że:

 • Jesteś jej autorką(-em) i dobrowolnie zrzekasz się wszelkich „praw własności intelektualnej” w odniesieniu do tej treści.
 • Treść recenzji jest napisana starannie i zgodnie z prawdą.
 • Treść recenzji nie zawiera żadnych niestosownych sformułowań, nie wprowadza w błąd i nie narusza niczyich praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych ani też praw ochrony prywatności osób trzecich.
 • Treść recenzji nie jest zniesławiająca, podburzająca ani dyskryminująca.
 • Nie uzyskałaś(-eś) treści recenzji za opłatę lub za inne wynagrodzenie od strony trzeciej.

Wyrażasz zgodę na to, że

Udzielasz firmie Hunkemöller nieodwołalnego, nieodpłatnego, zbywalnego prawa do używania, kopiowania, usunięcia w całości, publikowania, tłumaczenia i/lub włączania treści recenzji w dowolnej formie, za pośrednictwem dowolnych mediów lub za pomocą dowolnych technologii.


Co Hunkemöller robi z negatywnymi opiniami o produktach?

Wszystkie recenzje traktujemy w taki sam sposób.

Jak ustalana jest kolejność wyświetlania recenzji produktów?

Najnowsze recenzje znajdują się standardowo na górze listy recenzji na stronie danego produktu, ale można też uszeregować recenzje według liczby gwiazdek lub recenzji z dołączonym zdjęciem/filmem.

Czy mogę zamieścić negatywną recenzję produktu?

Tak, możesz wystawić produktowi negatywną ocenę. W ten sposób pomożesz nie tylko nam, ale także innym klient(k)om.

Jak długo moja recenzja będzie zamieszczona na stronie?

Twoja recenzja pozostanie na stronie do czasu usunięcia ocenionego w niej produktu z naszej oferty. Jeśli chcesz, byśmy przestali wyświetlać Twoją recenzję, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

W jakich przypadkach recenzja zostanie odrzucona?

Odrzucamy tylko te recenzje, które nie spełniają określonych warunków. Recenzja zostanie odrzucona, jeśli:

 • Zawiera dane osobowe, takie jak numery telefonów i adresy (e-mail).
 • Zawiera linki do innych stron internetowych, takich jak YouTube lub strony konkurencji.
 • Jest oceną obsługi, a nie produktu. Można w kilku zdaniach krótko odnieść się do naszej obsługi, ale recenzja musi w dużej mierze dotyczyć zakupionego produktu.
 • Są w niej podane ceny.
 • Jej ton jest obraźliwy lub dyskryminujący.
 • Dotyczy informacji o produkcie, które były błędne w chwili zakupu, ale od tego czasu zostały sprostowane. Aby uniknąć dezorientacji klientek(-ów), możemy zadecydować o usunięciu takiej recenzji.
 • Automatyczna kontrola wykryje odstępstwa od wzorca i będziemy mieli powody, by sądzić, że recenzja jest fałszywa.
 • Znajduje się w niej zdjęcie, które nie dotyczy danego typu produktu.

Recenzja może więc zawierać błędy ortograficzne, składać się z jednego zdania lub przekazywać negatywną opinię na temat produktu.

Kiedy Hunkemöller może usunąć recenzję lub wprowadzić do niej zmiany?

Może się to zdarzyć tylko w określonych sytuacjach. Gdy na przykład klient(ka) po (dłuższym) użyciu produktu dojdzie do wniosku, że zmienił(a) zdanie na jego temat lub chce dodać dodatkowe informacje do swojej recenzji. Albo też w sytuacji, gdy klient(ka) zechce usunąć recenzję, ponieważ nie życzy już sobie, by jej imię lub nazwisko było zamieszczone na naszej stronie internetowej.

Czy Hunkemoller publikuje również recenzje odpłatnie lub w zamian za nagrodę?

Klient(ka), który(-a) napisze najlepszą recenzję, otrzyma zaszczytny tytuł „Review Shero” miesiąca i otrzyma kartę podarunkową Hunkemöller o wartości 50 €!

Firma Hunkemöller może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany do powyższych warunków. W jak najkrótszym czasie opublikujemy wówczas ich nową wersję na naszej stronie internetowej.

Środki podjęte w celu weryfikacji opinii / informacji zwrotnych

Każde rzeczywiste doświadczenie związane z zakupem produktu lub usługi oferowanych przez przedsiębiorstwo korzystające z systemu opinii Trusted Shops może zostać ocenione na 5 gwiazdek. Opinie i oceny odnoszą się do doświadczeń zakupowych, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Ogólna (łączna) ocena jest obliczana na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich zweryfikowanych ocen z ostatnich 12 miesięcy. W komentarzach klienci dzielą się własnymi słowami swoimi doświadczeniami zakupowymi.

Trusted Shops nie oferuje żadnych korzyści, specjalnych warunków, rabatów ani innych zachęt w zamian za wystawienie pozytywnej lub wycofanie negatywnej opinii. Wszystkie opinie - zarówno pozytywne, jak i negatywne - są publikowane.

Obowiązują warunki użytkowania systemu opinii.

Obliczanie oceny na podstawie liczby gwiazdek

5,0–4,5 Bardzo dobry
4,49–3,5 Dobry
3,49–2,5 Dostateczny
2,49–1,5 Mierny
1,49–1,0 Niedostateczny

Środki podejmowane w celu weryfikacji opinii

Trusted Shops wdrożyło różne środki w swoim systemie opinii, aby zapewnić, że publikowane opinie pochodzą wyłącznie od konsumentów, którzy rzeczywiście korzystali z danych produktów lub usług lub je zakupili („zweryfikowane opinie“).

W jaki sposób Trusted Shops zapewnia, że opinie są autentyczne?

Środki techniczne:

Trusted Shops stosuje różne środki techniczne, aby zagwarantować, że wiadomości e-mail z zaproszeniem do wystawienia opinii są wysyłane wyłącznie na adresy e-mail, które zostały użyte do dokonania zakupu lub nabycia usługi.

Kupujący w internecie, którzy korzystają z usług Trusted Shops, w tym z ochrony kupującego, po zakończeniu zamówienia otrzymują od Trusted Shops zaproszenie do wystawienia opinii. Poprzez link znajdujący sie w wiadomości e-mail można wystawić opinię dotyczącą rzeczywiście dokonanego zakupu.

Ponadto użytkownicy usług Trusted Shops mają możliwość opiniowania swoich zamówień, w strefa logowania Trusted Shops - Consumer World. Również tutaj podjęto środki technicznie zapewniające, że tylko transakcje zakupu znajdujące się w Consumer World mogą być opiniowane.

Sklepy internetowe mogą również poprosić swoich klientów o wystawienie opinii za pośrednictwem systemu Trusted Shops. W ramach automatycznego wysyłania zaproszenia do wystawienia opinii, adres e-mail klienta jest przekazywany do Trusted Shops za pośrednictwem API lub za pomocą narzędzia Review Collector. Dzięki temu zaproszenie do wystawienia opinii jest wysyłane wyłącznie na te adresy e-mail, które zostały użyte do dokonania zakupu.

Jednocześnie w każdym przypadku gromadzone są dodatkowe tzw. dane referencyjne dotyczące zamówienia, aby zapewnić bezpieczne przyporządkowanie całości usług Trusted Shops, a także poszczególnych opinii do konkretnych, rzeczywistych zakupów.

Działania manualne:

Stosowane są także dodatkowe środki manualne, aby sprawdzić, czy opinie zamieszczają klienci, którzy rzeczywiście zakupili produkt lub skorzystali z usługi.

Aby zweryfikować autentyczność opinii i jej zasadność, opinie nie mogą być wystawiane anonimowo. Adres e-mail, za pomocą którego dokonano zakupu, zawsze służy jako weryfikowalny punkt odniesienia przy wystawianiu opinii.

W przypadku anomalii lub okoliczności, które sugerują, że opinia - pomimo zastosowania wyżej wymienionych środków technicznych - nie jest oparta na rzeczywistym doświadczeniu zakupowym, żąda się i weryfikuje dowody potwierdzające jej rzetelność i odniesienie do rzeczywistego zakupu. Jeśli dowody te nie potwierdzą zakupu produktów lub skorzystania z usług, wówczas opinie zostaną usunięte.

Pozostałe szczególne przypadki:

Opinie importowane

W przypadku importowanych opinii nie możemy zagwaratnować, że wszystkie opinie pochodzą od konsumentów, którzy rzeczywiście korzystali z danych produktów lub usług lub je nabyli. Dlatego wszystkie takie opinie są oznaczone jako „Opinie importowane“ i nie są uwzględniane w ogólnej (łącznie) ocenie.