Oświadczenie o ochronie danych osobowych spółki Hunkemöller
 

Hunkemöller B.V. Spólka Hunkemöller i jego spółki zależne (zwane dalej również „Hunkemöller” lub „my”) zobowiązują się do ochrony danych osobowych użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza nasze sklepy, korzysta z naszego sklepu internetowego lub aplikacji, kupuje nasze produkty, gdy staje się członkiem Hunkemöller lub gdy zapewniamy obsługę klienta, ważne jest dla nas, aby wykorzystywać jego dane osobowe w sposób ostrożny i bezpieczny oraz przejrzysty. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, kiedy gromadzimy dane osobowe, jakie dane osobowe zbieramy, w jaki sposób wykorzystujemy te dane osobowe i jak długo przechowujemy dane osobowe w odniesieniu do naszych sklepów, sklepu internetowego i aplikacji. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało zaktualizowane w dniu 07.06.2022.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może być aktualizowane w przypadku nowych wydarzeń, takich jak zmiany w sposobie wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników lub w celu odzwierciedlenia zmian w wymogach prawnych. W przypadku aktualizacji powiadomimy użytkownika o tym w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych. W przypadku aktualizacji, powiadomimy Cię o tym w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

INDEX